Kessels, J.W.M. (2021) Gespreid leiderschap als voertuig voor diversiteit in professionele schoolteams. In: Erken de ongelijkheid. Uitgeverij PICA

Cover erken de ongelijkheid (2021)

Dit boek is samengesteld door Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser, en uitgegeven bij Uitgeverij PICA.

Joseph Kessels verzorgde hierin een bijdrage over Gespreid Leiderschap in de school, waarbij de aandacht ligt op het meer gebruikmaken van de diverse talenten en expertises van leraren in een team: 

De volledige referentie is:

Kessels, J.W.M. (2021) Gespreid leiderschap als voertuig voor diversiteit in professionele schoolteams. In: H. Bijlsma & M. Keyser (red.), Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams. pag. 88-98. Uitgeverij PICA

De bundel houdt een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school.

In maart 2022 werd het boek gekozen tot het Beste Onderwijsboek van het jaar 2021.

Toonaangevende onderwijsexperts geven hun visie op dit onderwerp. Zij benadrukken vanuit hun expertise, ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams.
Zij gaan in op de vragen rondom het erkennen van ongelijkheid en de inzet van anders opgeleide leraren in de school. Ze zijn kritisch, schrijven harde statements over het huidige onderwijs en prikkelen de lezers na te denken over hun eigen schoolorganisatie.

In het boek zijn aanbevelingen te vinden om de ontwikkeling van leraren te stimuleren en de verschillen tussen leraren te erkennen.

Met bijdragen van: Eva Naaijkens (voorwoord), Marc Vermeulen en Marjan Vermeulen, Marco Snoek, Paul Baan en Ruut Veenhoven, Brigit van Rossum en Anje Ros, Myriam Lieskamp en Joseph Kessels, die hoofdstuk 7 over Gespreid Leiderschap verzorgde.