Kessels, J.W.M. (1996) Het Corporate Curriculum

Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksuniveristeit Leiden op 23 februari 1996.