16 januari 2017 Bildungscheurkalender

Bildungscheurkalender 2017

De Bildung Scheurkalender 2017 is verschenen.

365 collega's hebben een inspirerende uitspraak over onderwijs gekozen en deze in ongeveer 200 woorden nader toegelicht. Henk Sissing heeft ze mooi samengebracht in een scheurkalender, zodat elke dag in het nieuwe jaar kan starten met een blaadje geestelijk voedsel.

Joseph Kessels leverde een bijdrage aan 16 januari met een uitspraak van Jean-Paul Sartre (1905 - 1980): "De ene dag volgt op de andere zonder doel of zin, een eindeloze eentonige opeenvolging".

Het leek me wel een passend citaat bij maandag 16 januari 2017, die bekend staat als de Blue Monday van het jaar 2017. De toelichting, alsmede de betekenis voor een pedagogischse context, kun je hieronder downloaden.

Ga voor een bestelling naar www.isvw.nl / Bildungkalender 2017

De complete lijst met bijdragen is hiernaast ook te vinden, evenals het persbericht.