(2006). Compaijen, A., & van Vugt, J. (Eds.) De Werveling. Rotterdam: Veenman Drukkers, een uitgave van Landelijk OnderwijsForum

(2006). Compaijen, A., & van Vugt, J. (Eds.) De Werveling. Rotterdam: Veenman Drukkers, een uitgave van Landelijk OnderwijsForum

Het belang van het kleine talent

Meedoen in onze kennismaatschappij stelt hoge eisen aan de werknemer. De kenniswerker kan relevante informatie opsporen, die op een betekenisvolle manier verwerken en hiermee nieuwe kennis genereren. Bovendien past hij die nieuwe kennis toe om werkprocessen, producten en diensten stapsgewijs te verbeteren of zelfs radicaal te vernieuwen. Deze bekwaamheden vinden we belangrijker dan een hoofd vol kennis. Dit geldt niet alleen voorde academisch opgeleide superspecialist, maar ook voor de jongste medewerker in de ondersteunende dienst.