Al doende leert men. VO Academie 2014

In aansluiting op het onderzoeksrapport Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders van Hulsbos, Evers, Kessels en De Laat (2014) verscheen ook deze begeleidende brochure met de titel Al doende leert men. Suzanne Visser stelde die samen uit het originele onderzoeksrapport, aangevuld met gesprekken met schoolleiders en de onderzoekers.

Op verzoek van de VO - academie is het leerlandschap van schoolleiders in kaart gebracht. Het onderzoek is verricht door Frank Hulsbos, Arnoud Evers, Joseph Kessels en Maarten de Laat van het Welten - instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit.

Tussen april en december 2013 hebben zij in een uitvoerig kwalitatief onderzoek antwoorden gezocht op vijf vragen:
1 Welke bestaande vormen van non - en informeel leren zijn er te vinden onder schoolleiders in het vo?
2 Welke vormen van non - en informeel leren onder schoolleiders zijn op welk moment en voor welk doel (vraagstuk, probleem) het meest effectief?
3 Wat zijn de (meetbare) opbrengsten van vormen van non - en informeel leren, zowel in termen van leeropbrengsten als opbrengsten in termen van de oplossing van een vraagstuk?
4 Welke vormen van (non - en) informeel leren zijn er in andere beroepsgroepen en in welke mate en onder welke omstandigheden dragen deze bij aan professionalisering?
5 Hoe kan de VO - academie de behoeftes van schoolleiders aan non - en informeel leren zo goed mogelijk vervullen?

Dit katern is geschreven naar aanleiding van het onderzoek. Het bevat die onderzoeksresultaten die voor de praktijk van schoolleiders het meest bruikbaar zijn. Door het hele boekje heen voorzien de onderzoekers die resultaten van achtergronden en commentaar. Daarnaast vertellen schoolleiders in korte portretten over de leervormen die zij gebruiken: wat werkt, hoe werkt het en onder welke voorwaarden? Tot slot lichten woordvoerders van de VO - academie toe hoe zij de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken bij het vormgeven van verdere ondersteuning aan schoolleiders.

Klik hier voor een link naar het originele onderzoeksrapport

Download het katern hieronder.