Andragologische Werkplaats 2012 - 3de editie

23 Jan-14 May 2012 00:00

In het voorjaar 2012 vindt de 3de editie plaats van de Andragologische Werkplaats onder leiding van Joseph Kessels

In vijf avond-bijeenkomsten komen de volgende thema's aan bod: andragologisch handelen, sociaal kapitaal en kennisproductiviteit.

(23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 14 mei 2012 )

We verkennen de implicaties van de kennismaatschappij voor haar burgers en in het bijzonder in hun rol als beroepsbeoefenaar. Een belangrijke vraag is: Biedt het andragologische handelingsrepertoire aanknopingspunten voor zowel de emancipatie en zelfsturing van kenniswerkers als bescherming voor hen voor wie deze transformatie bedreigend is?

De bijgvoegde brochure geeft meer informatie over zowel de inhoud als de practische gang van zaken.