Barendrecht, A. (4 december 2004). Ik kan niet slim zijn tegen mijn zin. Barneveldse Krant, p. 16.

Van huis uit is de in Terschuur wonende professor Joseph Kessels onderwijzer. Als jonge docent werd hij al gegrepen door het fenomeen ‘leren’. Of liever gezegd ‘hoe kom je tot de beste leerprestaties?’ Niet door domweg te doen wat het schoolprogramma voorschrijft, stelde hij vast. In zo'n 'star' systeem blijft te veel talent onontdekt en onontwikkeld. Ruim dertig jaar later intrigeert de vraag hem nog steeds, maar het is geen vraag meer waarop hij antwoord schuldig moet blijven. Sterker nog, hij heeft van leren en het ontwikkelen van talenten zijn specialisme gemaakt.