College Tour Leiderschap

09 Mar 2015 12:45-13:30

Op 9 maart verzorgen studentleden van het Nederlands Instituut voor Psychologen SPS NIP in samenwerking met Joseph Kessels een college tour over leiderschap van studenten.

Een belangrijke vraag is: Heb jij invloed op je studie en kun je daardoor je studieresultaten verbeteren. Of beperkt je jezef door dit juist niet te doen?

Professionals kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van hun werk door meer samen te werken aan de verbetering en vernieuwing van hun producten en diensten. Daar hoort ook bij dat zij actief de leiding nemen op domeinen waarop zij specifieke expertise hebben.

Dit nodigt uit om werk te maken van gespreid leiderschap: het initiatief nemen om invloed uit te oefenen op de inhoud en de vormgeving van het werk, op basis van expertise en ervaring. Moderne theorieën over kennisontwikkeling, intrinsieke motivatie en bevlogenheid in het werk, ondersteunen die opvatting.

Misschien is gespreid leiderschap wel een voorwaarde om aan de eigen professionele ontwikkeling te kunnen werken. Zou dat ook betekenen dat het gehoorzaam volgen van klassieke leiders de kennisontwikkeling beperkt?

Zou dit ook kunnen gelden voor studenten? Kun je door invloed uit te oefenen op de invulling en vormgeving van je academische studie de kwaliteit daarvan en je persoonlijke studieresultaten verbeteren?

Wellicht bieden psychologische theorieën met betrekking tot de ontwikkeling van competentie, autonomie en verbondenheid (self-determination), het versterken van self-efficacy, en de factoren die engagement bevorderen een ondersteuning in deze zoektocht.

Het gesprek met de studenten vindt plaats in zaal 2503 van gebouw Ravelijn, op de campus van de Univeristeit Twente.

Je kunt je hier aanmelden