Conferentie over Kennisproductiviteit

19 Jan 1999 00:00

Het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving in de concrete werkpraktijk. Daar gaat het om bij "kennisproductiviteit".
Een thema dat in de belangstelling staat bij afdelingen P&O van zorginstellingen. Op uitnodiging van de sectorfondsen AWOZ, AWOB en AWO luisterden vierhonderd belangstellenden op 19 januari in ’t Spant in Bussum niet alleen naar theorieën over leren en concrete initiatieven, ze deden er in sommige workshops ook lijfelijk ervaring mee op.

Hiernaast een verslag uit de AWOZ krant van de conferentie waar Kessels gepassioneerd pleitte voor een krachtige leeromgeving.

Leren is meer dan opgeleid worden. (1999). AWOZ Krant, 8(28), 7