Conferentie Profiteren van Professionaliseren. Koepelproject Doorbraak in Professionaliseren.

27 Nov 2012 00:00

De beste waarborg voor onderwijskwaliteit is lerarenprofessionaliteit! Daar zijn deskundigen het wel over eens.
Maar hoe pak je dat aan in de praktijk zodat het echt zoden aan de dijk zet en duurzaam blijft? Ondersteund
met een subsidie van HPBO hebben ARCUS College, Amarantis onderwijsgroep, Friesland College, Koning Willem I
College en ROC Midden Nederland enkele jaren geëxperimenteerd met de professionalisering van leraren.

Joseph Kessels verzorgt in het ochtendprogramma een inleiding met als onderwerp de Leiderschapspraktijken in de professionele ruimte van docenten.

De doelgroep voor de conferentie bestaat uit CvB-leden van beroepsopleidingen, HRM-verantwoordelijken, (landelijke) beleidsmakers, onderzoekers, MBO service instellingen en betrokkenen bij de deelprojecten.

De conferentieflyer en het uitgebreide programma zijn bijgevoegd