Congres Leren in de Beroepspraktijk 30 november 2011

30 Nov 2011 09:00-17:00

Leren in de praktijk wat kan en op school wat moet

Het AMC, de HvA en het ROCvA hebben het initiatief genomen om op 30 november 2011 een congres te organiseren over het leren in de beroepspraktijk. Het doel is om kennis over het leren van het werk en het werkend leren te ontwikkelen en te delen.

In de gezondheidszorg valt de relatie 'opleidingen-werkveld' te typeren als een relatie van wederzijdse afhankelijkhied. Het AMC is een belangrijke leer- en opleidingsorganistie voor veel professionals. Het beleid is erop gericht de kennisproductiviteit te vergroten waarbij permanent wordt geïnvesteerd in een stimulerende werk- en leeromgeving.

De plenaire bijdrage van Joseph Kessels draagt de titel:
"Hoe maak je opleiden en leren in het werk aantekkelijk?"
Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleiding. Passie en persoonlijke ontwikkeling vallen niet te managen.

Het programma is georganiseerd door:

Elze Smit (ROCvA), Cees Salentijn (HVA) en Carol Timmer (AMC)

Het programma is hieronder bijgevoegd: