Congres Loon naar Leren

28 Sep 2011 00:00

Op 28 september 's ochtends verzorgt Joseph Kessels een bijdrage aan het Congres "Loon naar Leren" dat Manpower organiseert:

"Maak van de werkplek een inspirerende leeromgeving: een economische noodzaak!"
Prof. dr. Joseph W.M. Kessels

De belangstelling voor opleiden, leren en ontwikkelen in de dagelijkse werkomgeving komt niet alleen voort uit het feit dat het werk gecompliceerder wordt en dat we hogere eisen stellen aan medewerkers met betrekking tot materiedeskundigheid, samenwerking, klantgerichtheid, zelfstandigheid, en het anticiperen op lastige vraagstukken.
Een belangrijk kenmerk van het toekomstige werk is dat het deel uit maakt van een kenniseconomie, waarin ieder die daar aan mee wil doen in staat moet zijn om voortdurend te verbeteren en af en toe zelfs radicaal te vernieuwen: het gaat om het vermogen om kennisproductief te zijn. Hiervoor is leren en ontwikkelen een belangrijke voorwaarde. Je zou zelfs kunnen spreken over een economische noodzaak. Het werken in een kenniseconomie gaat steeds meer lijken op leren.

Daarom zullen we van die werkplek ook een inspirerende leeromgeving moeten maken. Soms staat dat op gespannen voet met klassieke opvattingen over leidinggeven, sturen, beheersen en controleren.
Daarbij komt dat er zich een nieuwe generatie kenniswerkers aandient die voor andere zaken gevoelig is dan we gewoon zijn te regelen in en op het werk.
Hier ligt de uitnodiging om op een onconventionele manier naar werken en leren te kijken: anders loont het niet.
Je kunt immers niet slim zijn tegen je zin.

De andere inleiders zijn:

Nus Waleson - Fontys Hogeschool

Hans van der Kooij - Ceasar Groep

Jochem van den Hurk - Manpower

Zie voor de bijzonderheden de bijgevoegde uitnodiging