Daltoncongres: Leidinggeven aan Reflectie: Terugkijken om vooruit te komen

09 Apr 2014 09:00-17:00

Op 9 april vond in de schouwburg van Deventer het Daltoncongres plaats.

Drie stromen stonden centraal: Reflectie, Effctiviteit/Doelmatigheid en Motiverende Werkvormen.

Joseph Kessels verzorgde de inleiding op het Reflectie-deel:

Leidinggeven aan Reflectie: Terugkijken om vooruit te komen.

In het Dalton onderwijs neemt reflectie een belangrijke plaats in als kernwaarde. Reflectie zou je kunnen omschrijven als het ontwikkelen nieuwe bekwaamheden door betekenis te geven aan je ervaringen. Reflectie helpt bij het verkennen van de leerweg. Niet alleen leerlingen reflecteren op hun ervaringen, maar ook de leraren en de school. Het is een manier om het onderwijs te verrijken, want de beoogde opbrengsten zijn onder andere:

- betere leerresultaten, - beter inzicht in hoe die leerresultaten tot stand komen, - beter gebruik kunnen maken van die inzichten bij het toekomstige leren, - beter begrijpen welke plaats je zelf inneemt in je leefomgeving, - meer zelfvertrouwen, - meer plezier in het leren, - en een prettiger leerklimaat.

Deze mooie vooruitzichten roepen ook tal van vragen op:

- Als reflectie zo belangrijk is, waarom krijgt het dan zo weinig aandacht? - Hoe komt het dat reflecteren zo moeizaam gaat? Veel leerlingen en ook leraren doen het zelfs liever niet. - Kun je reflectie bevorderen door een vorm van slim kennismanagement? - Kun je reflectie voorschrijven, sturen, beheersen, controleren en meten? - Of moeten we elkaar vooral verleiden om nieuwsgierig op onderzoek uit te gaan? - Wat zijn belangrijke voorwaarden voor reflectie en kunnen we die in het onderwijs wel realiseren?

Belangrijke ingrediënten die bij reflectie een rol spelen zijn: het beleven van betekenisvolle ervaringen, een persoonlijke en emotionele betrokkenheid, de vrijheid voelen om zelf op verkenning uit te gaan om passende kennis te vinden, en mensen in je omgeving hebben die daar belangstellend ondersteuning aan geven.

Lukt dat in het onderwijs?

Tijdens het congres werden ook twee nieuwe Daltonboeken gepresenteerd:

Berends, R. & Sanders, L. (2014). Daltononderwijs in Nederland. De geschiedenis vanaf 1924. Deventer: Saxion Dalton - University Press. Klik hier voor een link.

en

Berends, R. & Sins, P. (2014). Reflectie in het Daltononderwijs. Geschiedenis, praktijk en onderzoek. Deventer: Saxion Dalton - University Press.

Klik hier voor een link naar het boek over relfectie

Het programma is hieronder te downloaden.