Deen, E., Rondeel, M., & Kessels, J.W.M. (2021). Perspectieven op leren en ontwerpen. Thema 2: Het ontwerpproces als afspiegeling van professionele opvattingen over leren. In: Poell, R., & Kessels, J. (eds.)(2021). Handboek Human Resource Development. Org

Omslag Handboek HRD 2021

De opvattingen die opleiders en ontwerpers hebben over de manier waarop mensen leren in en van het werk, lopen sterk uiteen. We besteden hier aandacht aan in twee delen;

Thema 2: Deze bijdrage onderzoekt de manier waarop de dominante opvatting over hoe mensen leren en zich ontwikkelen tot uitdrukking komt in het ontwerp van leertrajecten.

Kijk hier voor meer informatie over het Handboek HRD