Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement. In R. Greutink (Ed.) Rendement van opleiden in de techniek. Ede: ROVC Technische Opleidingen

Hoe zet je als industrieel bedrijf het opleiden van medewerkers strategisch in, zodat dit bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen?

Hoogleraar Joseph Kessels pleit voor een duurzaam partnerschap met een opleidingsinstituut, want dat geeft uiteindelijk het hoogste rendement. Voorwaarde is wel dat het bedrijf zorgt voor een ondersteunende werkomgeving en leercultuur, zodat de medewerkers het geleerde ook in praktijk kunnen brengen.

Download het volledige interview hiernaast.