Dyade Academy: Leiderschap in een professionele ruimte

14 Apr 2015 13:30-17:00

Op 14 april a.s. zal Joseph Kessels net als op 20 januari 2015 een bijdrage leveren aan de Leergang Inspirerend Leiderschap in het Onderwijs.

De Leergang vindt plaast in een samenwerkingsverband van Dyade Academy en Anders Ontwikkelen aan de Nyenrode University.

Tot de doelgroep behoren schoolleiders, locatiedirecteuren en bestuurders.

De bijdrage van Joseph Kessels staat in het teken van de dilemma's rond Talentontwikkeling en Gespreid Leiderschap.

Klik hier voor nadere informatie