Kessels, J.W.M. (2012). Vakmanschap en vernieuwing in ontwerppraktijken In. Rondeel, M. (red.) Het ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vernieuwing. pp. 248-257. Utrecht: Kessels & Smit Publishers.

 

Joseph Kessels schreef de Epiloog van het Ontwerpboek. Onderdeel van het ontwerpboek is een cross case analysis van de verschillende ontwerppraktijken die in het boek zijn beschreven. De epiloog geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten die deze analyse heeft opgeleverd, en biedt doorkijkjes naar de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

De belangrijkste onderzoeksvragen gaan over de verschillende ontwerpaanpakken en de principes die daaraan ten grondslag liggen. Welke leeromgevingen heeft het ontwerpproces opgeleverd? Het hoofdstuk geeft ook een beschrijving van de ontwerpbekwaamheden die een ontwerper nodig heeft om de voorgenomenten ontwerpaanpak tot een succesvol leertraject te maken.

Bijgevoegde bijlagen bevatten het slothoofdstuk, geven een overzicht van de opbouw van het boek en twee boekbesprekingen:

Isolde van Roekel - Kolkhuis Tanke bespreekt het ontwerpboek in Opleiding & Ontwikkeling (O&O (2012) nr 6, p. 49)

Ans Grotendorst verzorgde een bespreking in het Vakblad Opleiders in de Gezondheidzorg (OG (2012) nr 6, pp 21-22)