Schoolleider en leerkracht hebben elkaar nodig. Een pleidooi voor gespreid leiderschap (2012). Interview met Jaan van Aken en Bas de Wit. in Kader Primair. Vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Jrg. 18, nr. 4, pag 22- 25.

 

Schoolleiders hebben met steeds meer belanghebbenden in en om de school te maken. Volgens het promotieonderzoek van Bas de Wit, beleidsadviseur bij de VO-raad, zorgt dit krachtenveld met enige regelmaat voor loyaliteitsconflicten bij leidinggevenden; zij laveren tussen externe ontwikkelingen en de interne zorg voor hun leerkrachten. Hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap Joseph Kessels vindt dat het van schoolleiders een andere vorm van leiderschap vraagt: gespreid leiderschap. "Daarin zullen schoolleiders zich moeten professionaliseren", stelt hij.

Tekst: Jaan van Aken