Seminar Co-Creatie en Sociaal Kapitaal

03 Nov 2015 13:00-17:00

In het seminar presenteert dr. Corry Ehlen het co-creatie wiel dat een innovatiestrategie vormt, waarbij zij nadrukkelijk gebruik maakt van het sociaal kapitaal in een netwerk.

Naast de bijdrage van Dr. Corry Ehlen zijn er ook inleidingen en workshops van Prof. dr. Marjan Vermeulen, dr. Marcel van der Klink, mr. ing. Mark Liedekerken MPM., en Prof. dr. Joseph Kessels.

Drs. Truus Ophuysen heeft de leiding over het seminar, dat tot stand kwam in samenwerking met de Kring Andragologie.

Plaats van samenkomst is:

Universiteit van Amsterdam

Roeterseiland Complex / Zaal REC - C.104
Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam.

Klik hier voor het uitvoerige programma

of download de flyer hieronder: