Nieuwjaarsbijeenkomst Andragologie

21 Jan 2016 17:00-20:00

Feestelijke opening van het T.T. Ten Have - G.M.W. van Enckevort Kabinet met de canon Andragologie. Gevolgd door Nieuwjaarsreceptie van de Kring Andragologie.

Bas van Gent, em. hoogleraar Andragologie van de Universiteit Leiden,sprak een feestrede uit met de titel: ‘Even terug in de tijd.’, evenals Bert Zeeman, adj. directeur Bibliotheek UvA HvA.

De officiële opening van het Kabinet werd verricht door Willemy van Enckevort en Ton Notten, em. hoogleraar Andragologie, Universiteit Brussel.

Nieuwjaarsrede werd uitgesproken door Joseph Kessels, hoogleraar Human Resource Development Universiteit Twente, als voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Fonds Andragologie.

Titel: Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing

Oud bestuurslid, hoogleraar en cabaretière Jacquelien de Savornin-Lohman en haar pianist Bam Commijs verzorgden een musikaal optreden.

Klik hier voor een uitvoerig verslag.