Kessels, J. W. M. (1996). Projecten als versnelde leertrajecten. PMI Congres Cahier: Projectmanagement in Versnelling, 18–21.

Projectleiders en projectmedewerkers dragen een steeds zwaardere last. Zij dienen onder tijdsdruk een hoge mate van creativiteit aan de dag te leggen, problemen op te lossen en tegelijkertijd rekenschap af te leggen over al hun doen en laten aan de opdrachtgever. Projectmanagers verstoren daarbij vaak de bestaande organisatiestructuur wat weer onzekerheid veroorzaakt. De problematiek, die in projecten aan de orde komt, is vaak nieuw en de wegen naar een oplossing moeten de medewerkers veelal zelf ontwikkelen. Het karakter van het werk in complexe projecten vertoont steeds meer overeenkomsten met innovatieve leertrajecten: de doelen zijn van te voren niet scherp te definiëren en de kennis die nodig is om die doelen te realiseren zal men onderweg vaak zelf moeten creëren. Succesvolle projecten vertonen een hoge mate van kennisproductiviteit. Zij zijn immers in staat om ten behoeve van de projectdoelen relevante informatie op te sporen en te absorberen, daarmee nieuwe kennis te creëren, deze te delen met de projectmedewerkers en toe te passen bij de verbetering of vernieuwing van werkprocessen, producten en diensten. Hiervoor is het wel nodig dat er een aantal essentiële leerfuncties tot ontwikkeling komt in een project. Projecten in de opkomende kenniseconomie zullen steeds vaker de vorm aannemen van versnelde leertrajecten.