Kessels, J. W. M. & Smit, C. A. (1984). Ten geleide. Handboek Opleiders in Organisaties, No. 1, V–XIII. 

Handboek Opleiders in Organisaties 1984-1989

Het Handboek Opleiders in Organisaties is een uitvoerig informatie-systeem voor het opleidersvak. Het losbladig handboek geeft enerzijds de mogelijkheid een breed probleemgebied te bestrijken, anderzijds biedt het een keuze uit een grote hoeveelheid informatie van gespecialiseerde auteurs die de verschillende onderwerpen diepgaand en met gevoel voor actualiteit behandelen.

De indeling en opzet weerspiegelen de verschillende taken en functies rond het opleiden. We noemen o.a. het verzorgen van instructie, het ontwikkelen en organiseren van opleidingen en het management van de afdeling opleidingen.

Joseph Kessels en Cora Smit vormen de eindredactie.

Zij worden bijgestaan door een redactieraad, die bestaat uit zes deskundigen met uiteenlopende achtergronden:

Bert E.L. Bart, Hoofd Opleidingen, Hoogovens te IJmuiden.

Drs. Gerard W. Hol, Hoofd Opleidingen, Nederlandse Spoorwegen te Utrecht.

Drs. Hanna Nathans, Hoofd Ondersteuning Opleidingen Rijksdienst, Rijksopleidingen-Instituut te 's-Gravenhage

Dr. Karel J. Nijkerk, Afdeling Jeugd- en Familierecht en Criminologie, Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Karen E. Oliemans, Hoofd Opleiding Verpleegkundigen, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

Prof. dr. Tjeerd Plomp, Afdeling Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente.

Het losbladige handboek werd gezamenlijk uitgegeven door Van Loghum Slaterus en Kluwer.