Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1985). B1.3 Taakanalyses. Handboek Opleiders in Organisaties. No. 4, 1–38.

Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1985). B1.3 Taakanalyses. Handboek Opleiders in Organisaties. No. 4, 1–38.

Deze bijdrage beschrijft een van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling van een specifiek functiegerichte opleiding, nl. het analyseren van de taken waarvoor opgeleid moet worden. Deze stap volgt op de beslissing dat opleiden inderdaad een oplossing is voor een geconstateerd probleem. Naast het doel en het belang van een opleidingskundige taakanalyse volgen een beschrijving van een aantal analysemethoden en een overzicht van mogelijke rapporteringsvormen.