Kessels, J.W.M. (2018). Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit. Onderwijs en Gezondheidszorg jrg. 42, nr 2, 20 -22

Een bijdrage aan de speciale editie van O&G: Leren op de werkplek. Het tijdschrift is in 2019 in herdruk gegaan voor het congres van V&VN Opleiders waarin hetzelfde thema centraal staat.

Er zijn waarschijnlijk weinig beroepen waar de opleiding zo’n belangrijke rol gespeeld heeft in het proces van professionalisering als bij het beroep van verpleegkundige. Die context van emancipatie heeft tegelijkertijd invloed gehad op het denken over het leren in en rond het werk. Door de 125-jarige geschiedenis van het verpleegkunde onderwijs heen spelen niet alleen onderwijskundige vragen, maar ook andere vragen een rol. Zoals: hoe kan de verpleegkundige beroepsgroep een eigen identiteit ontwikkelen? Wat is er nodig om een krachtige en zelfstandige gesprekspartner van de arts te zijn? Hoe verwerf je aanzien, vertrouwen en positie om als zelfstandig beroepsbeoefenaar, eigenstandige beslissingen te kunnen nemen in de dagelijkse beroepspraktijk? Deze bijdrage verkent de invloeden die mede bepalend zijn geweest voor de beleving van het werkplekleren in de zorgopleidingen.