Kessels, J. (2000). Sociaal leren en zelfsturing zijn niet deugdzaam. In F. Glastra & F. Meijers (Eds.), Een leven lang leren? (pp. 69–73). s-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie bv.

ISBN: 90 6155 985 5

Dit hoofdstuk is een reactie op Wildemeersch en Jansen (zie hoofdstuk 4): ‘Sociale verantwoordelijkheid en employability: complementaire of contradictorische begrippen?’ Het gaat daarbij om een schijntegenstelling. Juist loyaliteit tegenover werkgevers of traditionele instituties bood schijnzekerheid. Bovendien zijn managers niet zo machtig dat zij moderne werknemers een rad voor ogen kunnen draaien. Alleen door reflectie, communicatie en coöperatie kunnen mensen komen tot zelfverwerkelijking en werken ze aan hun aantrekkelijkheid voor elkaar in om het even welk sociaal verband.