Kessels, J. (2000). Kennismanagement: een anachronisme. In E. H. Halbertsma (Ed.), Dilemma’s te lijf. Management van mensen en organisaties (pp. 53–58). Assen: van Gorcum.

Kessels, J. (2000). Kennismanagement: een anachronisme. In E. H. Halbertsma (Ed.), Dilemma’s te lijf. Management van mensen en organisaties (pp. 53–58). Assen: van Gorcum.

  • Vormgeven aan de kennishuishouding
  • Wat valt er aan de kennishuishouding te managen?
  • Het bevorderen van de kennisproductiviteit
  • Kennis: het ontwikkelen van persoonlijke bekwaamheden
  • Management: een typisch fenomeen uit de 20ste eeuw