Knijff, R. (2001). Samen op weg naar een “new age.” Leren in Ontwikkeling, (7/8), 30,31.

Knijff, R. (2001). Samen op weg naar een “new age.” Leren in Ontwikkeling, (7/8), 30,31.

“De dood van strategisch opleiden danken we aan Joseph Kessels en Paul Keursten. Zij verruilden de eenvoud van de onderwijskundige discipline voor de complexiteit van kenniscreatie.”