Kessels, J. (maart 1997). Hoe maak je onderwijs voor praktijkgerichte professionals?

Kessels, J. (maart 1997). Hoe maak je onderwijs voor praktijkgerichte professionals?

De vernieuwing van de opleidingen voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen is een spannende aangelegenheid voor opleidingsinstituten, zorginstellingen en leerlingen. Het nieuwe samenhangend stelsel leidt tot ingrijpende reorganisaties en tot nieuwe leerplannen. Het rapport Gekwalificeerd voor de Toekomst bevat de nieuwe regelingen voor de inrichting van de opleidingen. Vandaag willen we stilstaan bij die onderwijsvernieuwing. In deze bijdrage wil ik in het bijzonder ingaan op de samenwerking tussen de zorginstelling en de school. We hebben met die samenwerking een gedeeld belang: goed opgeleide, praktijkgerichte professionals. Graag wil ik daartoe een toelichting geven op de weg die we willen bewandelen om in augustus met een krachtig leerplan aan de slag te gaan, waarmee we allemaal goed uit de voeten kunnen.