Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1995). Praktische aandachtspunten bij verschillende soorten leertrajecten. In Het ontwerpen van bedrijfsopleidingen. Heerlen: Open Universiteit

Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1995). Praktische aandachtspunten bij verschillende soorten leertrajecten. In Het ontwerpen van bedrijfsopleidingen. Heerlen: Open Universiteit

Een van de belangrijkste eisen die je aan opleidingsmateriaal zou moeten stellen is dal de deelnemers hel materiaal ook nog gebruiken in hun werksituatie als de formele opleiding afgelopen is. De ontwikkelaar zal daarom moeten overwegen om het materiaal dat medewerkers geacht worden in hun dagelijkse werk te gebruiken, op te nemen als opleidingsmateriaal. Denk daarbij aan handleidingen, naslagwerken, taakhulpen, werkbeschrijvingen, systemen en hulpmiddelen. Als de organisatie een afdeling heeft waar handleidingen en procedures worden ontwikkeld, verdient het aanbeveling om met deze afdeling een nauwe samenwerking op te bouwen. Op deze wijze kan voorkomen worden dat de opleider produkten van deze afdeling moet vertalen naar bruikbaar opleidingsmateriaal.
Hieronder volgen een aantal op persoonlijke ervaring gebaseerde observaties bij hel ontwerpen van opleidingen voor bepaalde inhoudsdomeinen:

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Technische training
  • Taaltraining
  • Dienstverleningstraining
  • Informatica-opleidingen
  • Managementopleidingen
  • Teambuilding