Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1991). Toetsconstructie voor cognitieve leerdoelen. Interne Publicatie.

Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1991). Toetsconstructie voor cognitieve leerdoelen. Interne Publicatie.

Hoe kan de cursist aantonen dat hij de gestelde Leerdoelen heeft bereikt? Daarvoor moet hij in een situatie geplaatst worden waarin hij het in het leerdoel omschreven gedrag kan vertonen.
Vrijwel alle taken in de praktijk vereisen een zekere hoeveelheid kennis, die in drie niveaus is te onderscheiden:

  1. Het niveau van het zich herinneren van feitenkennis:
    • Feiten, regels en definities.
  2. Het niveau van het toepassen van procedures:
    • hoe moet je zaken aanpakken, in welke volgorde.
  3. Het niveau van analyseren en evalueren en synthese:
    • het onderscheiden van de belangrijkste elementen in een situatie en daarop een keuze kunnen baseren voor de meest geschikte procedure. Het ontwerpen van nieuwe oplossingen.