Kessels, J., & Smit, C. (1988). Enige opmerkingen bij het kostenbesef van Kearsley. Opleiding & Ontwikkeling, 11, 21–26.

Kearsley heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kosten/baten-discussie rond bedrijfsopleidingen. Hij heeft daartoe een aantal modellen ontworpen, waarmee hij niet alleen de opleidingskosten zichtbaar maakt, maar waarmee hij ook causale verbanden legt tussen het opleidingssysteem, de leerresultaten en de effecten op de werkplek. Hij schept daarmee een ogenschijnlijk objectieve meetlat voor opleidingsbaten.