Geelen, F. (1995). 10 jaar Leergang Opleidingskunde en de opleiding LeerPlanOntwikkeling. Opleiding & Ontwikkeling, 4, 13–19. 

De Leergang Opleidingskunde en de opleiding LeerPlanOntwikkeling (LPO) zijn al weer aan hun elfde jaargang toe. In die periode is er inmiddels een bibliotheek opgebouwd van circa 450 eindexamenwerkstukken. 'Proeven van ‘ bekwaamheid' is een betere typering. Voorop staat namelijk dat de leerresultaten uit de opleidingen moeten kunnen woeden toegepast in de arbeidsorganisatie van de cursist. Vakmanschap alleen is daarbij niet meer voldoende. Een gesprek over professionalisering van opleiders met vier hoofddocenten en één coach: "Opleiden en leidinggeven kunnen niet worden gescheiden. Professionaliseren van opleiders betekent veel invloed uitoefenen op het goed vervullen van de opleidingsfunctie door de lokale managers. Een organisatie kan de opleiding wel uitbesteden, maar het leren niet".