Kessels, J.W.M. (2006). In dialoog over leiderschap. TSM Tribune - TSM Business School, 4–5.

Leiderschap in Innovatie is het centrale thema waardoor we ons laten inspireren bij het ondersteunen van professionals die het voortouw nemen in stapsgewijze verbetering en radicale vernieuwing. Het is evident dat na een lange periode van economische schraalheid het tij gunstig is voor een nieuw elan in leiderschap. Het is waarschijnlijk ook noodzakelijk om moedige keuzes te maken in ongewisse richtingen. En wie denkt te weten om welke richtingen het gaat, die mag het zeggen. Het is echter betrekkelijk gemakkelijk om een pleidooi te houden voor een cultuuromslag die meer ruimte biedt voor nieuwe samenwerkingsvormen, kennisdelen in netwerken, ontwikkeling van talent, en flexibilisering. Een dergelijk pleidooi plaatst ons ook voor lastige dilemma’s. Een extra complicerende factor is waarschijnlijk dat de opvattingen, waarden en overtuigingen van de huidige bestuurders en topondernemers, afkomstig uit de dikke en machtige laag van de protestgeneratie, weinig indruk maken op een nieuwe, ongeduldige groep professionals, die staat te dringen om een eigen invulling te geven aan leiderschap. Graag wil ik enkele van deze thema's en dilemma's verder verkennen, en hen die het aangaat, uitnodigen om met ons hierover in dialoog te treden.