Kessels, J. W. M. en C.A. Smit (1998). Het toetsen van affectieve componenten in beroepskwalificaties. In J. W. M. Kessels & C. A. Smit (Eds.), Studenteneditie Opleiders in Organisaties Capita Selecta, pp. 262-279. Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie

Gepubliceerd in de Studenteneditie (1989 - 1997) van Capita Selecta,

Oorspronkelijke publicatie in: P. Cras (Ed.), Opleiders in Organisaties, Capita Selecta No. 10 (1992)

De affectieve beroepskwalificaties vormen een zeer relevant onderdeel in opleidingen. Maar als we kijken naar evaluatie-instrumenten dan blijken deze affectieve doelen vaak de minste aandacht te krijgen. Cognitieve
doelen zijn zeer belangrijk voor het veranderen van gedrag. Maar zonder een verandering in de affectieve aspecten of houding van de medewerker zal de gedragsverandering niet plaatsvinden.