Evolva Zorgpact Permanent Leren

22 Nov 2016 10:00-17:00

Op 22 november organiseerde Evolva Werkplekleren 3.0 samen met het Zorgpact een themabijeenkomst over permanent leren in de ECI Kultuurfabriek te Roermond. Onder permanent leren verstaan we een cultuur waarbij leren tijdens het leven een vanzelfsprekendheid is, en er continue aandacht bestaat voor het op peil houden van kennis en vaardigheden.

In de ochtend presenteerden zes collega's inspirerende praktijkvoorbeelden, waarvan 4 koplopers van het Zorgpact.

Joseph Kessels gaf een reflectie op de verschillende cases.

In de middag gaven drie experts een inhoudelijke context aan de voorbeelden uit de praktijk:
1. Prof. Dr. Joseph Kessels : Leidinggeven aan de vernieuwing van werken en leren: wie doet dat?
2. Jos Dumoulin, Director Operations, ROCKWOOL Central West Europe:Investeren in een rijke leercultuur
3. Willbrord Kruijsen van het ministerie van Sociale Zaken: Permanent leren gezien vanuit het Ministerie

Vervolgens kwamen de vraagstukken uit de praktijk nog eens naar voren tijdens een paneldiscussie onder leiding van Doekle Terpstra. Eén van de panelleden merkte op: "Er kan veel meer dan je denkt. Organiseer dus niet je eigen belemmering, maar ga aan de slag!"

Lees meer op deze blog over de bijeenkomst