Gespreid Leiderschap, interview van Erik Deen & Jolanda Botke met Joseph Kessels en Frank Hulsbos in TVOO 2014 maart (1) pp. 68-74.

Wat is gespreid leiderschap?
Het concept gespreid leiderschap beschouwt leiderschap als een interactieproces tussen leiders, volgers en de situatie waarin zij zich bevinden (Hulsbos, Andersen, Kessels, & Wassink, 2012). Wie leiderschap of volgerschap verwerft en toegekend krijgt (DeRue & Ashford, 2010), doet dat op basis van expertise, ervaring, kwaliteit en talent (Kessels, 2012). Leiderschap hangt samen met de situatie waarin een organisatie zich bevindt en het vraagstuk dat daar speelt. Leiders, volgers en de situatie vormen samen de leiderschapspraktijk (Spillane, 2006). Met name in een kennissamenleving, waarin van organisaties wordt gevraagd om snel, flexibel en intelligent te reageren op veranderingen in hun omgeving, vormt gespreid leiderschap een aantrekkelijk perspectief.

Erik Deen en Jolanda Botke voeren een interview met Joseph Kessels en Frank Hulsbos, gepubliceerd in TVOO, maart 2014, pp 68-74