Gespreid Leiderschap op de Onderzoeksinspiratiedag FCE - NVO2

12 Apr 2013 00:00

De FCE organiseert samen met de NVO2 een onderzoeksinspiratiedag.

Onderzoekers presenteren hun lopende studies aan mensen uit de praktijk. En in een actieve workshop kun je kennis nemen van wat ze ontdekt hebben en krijg je de kans het onderzoek door te ontwikkelen. Elke onderzoeker legt namelijk ook een dilemma of vraag voor.

Het is een mooie kans voor onderzoekers om in contact te komen met mensen die zich in de praktijk bezighouden met leren, opleiden en vernieuwen. En het is een gelegenheid voor HRD-ers om onderzoekend aan de slag te gaan en kennis te nemen van de nieuwste onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar Gespreid Leiderschap

Frank Hulsbos, Joseph Kessels, Arnoud Evers, Stefan van Langevelde en Tim Hirschler verkennen samen met de deelnemers in hun workshop nieuwe onderzoeksinstrumenten ten behoeve van gespreid leiderschap.

In steeds meer werkomgevingen klinkt de roep om het vergroten van de professionele ruimte van medewerkers. Professionele ruimte verwijst naar de mate waarin medewerkers zeggenschap hebben over hun eigen werk en de bredere werkprocessen in de organisatie. Het wordt geassocieerd met grotere betrokkenheid, professionalisering en innovatie, aspecten die met name in een kenniseconomie van belang zijn. Maar wat vraagt het vergroten en invullen van professionele ruimte van leiderschap in organisaties?

Klik hier voor het programma

De brochure kun je hieronder downloaden