Get in, ban cu nos!’ (‘Stap in, ga met ons mee’)

17- Sep 2012 00:00-21 Sep 2012 00:00

In 2011 is LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, op Aruba het project “De Leraar in de driver’s seat” gestart. Een project rondom netwerkleren met leraren, schoolleiders en verschillende lokale stakeholders binnen het onderwijs. In de bijgevoegde special kunt u lezen waar het project om draait en wat netwerkleren zo bijzonder maakt.

In september 2012 hebben we op Aruba een conferentie over netwerkleren georganiseerd. De conferentie droeg de titel ‘Get in, ban cu nos!’ (‘Stap in, ga met ons mee’) en kende een geweldige belangstelling. Zo'n 800 leraren inspireerden elkaar om hun netwerk te leren benutten.

De conferentie is een cocreatie van LOOK (NL) en het ministerie van Onderwijs en Justitie (Aruba) en is tevens het sluitstuk van het project.

De belangrijkste sprekers zijn misschien wel de leraren die al actief deelnemen in netwerken, of lid zijn van het platform. Deze ambassadeurs van netwerkleren leggen uit aan hun 800 collega’s waarom zij in het project zijn gestapt, en wat het ze heeft opgeleverd.
Feitelijk doen ze een oproep aan hun collega’s om ook in de bus van het project te stappen en net als zijzelf aan het stuur te gaan zitten van hun eigen ontwikkeling. Andere sprekers zijn minister Arthur Dowers, LOOK-directeur Jos Kusters en Joseph Kessels, als hoogleraar verbonden aan LOOK.

De minister laat weten blij te zijn met het project en spreekt de hoop uit dat het leidt tot duurzame netwerken van leraren, die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van leraren zelf.

Jos Kusters benadrukt dat de inzet van LOOK ten einde loopt en dat het nu aan Aruba zelf is om netwerkleren tot een blijvend succes te maken.

Hoogleraar Joseph Kessels houdt in zijn keynote ‘Je kunt niet slim zijn tegen je zin’ een pleidooi voor gespreid leiderschap op school, waarbij leraren de ruimte krijgen om wisselend het voortouw te kunnen nemen op terreinen waar ze goed in zijn. Want leren
is niet alleen belangrijk voor leerlingen, ook leraren en schoolleiders werken elke dag aan hun vakmanschap om zo de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren.

Zie voor een uitvoerig verslag de bijgevoegde Aruba Special 2012