Hellings, J., de Jong, N., & Kessels, J. (2023). Epiloog: Uitdagingen en perspectieven voor ontwerpers. in E. Deen e.a. (red.) Het tweede Ontwerpboek. pp. 276-290. Utrecht

E. Deen e.a. (red.) Het tweede Ontwerpboek. Utrecht

Jeroen Hellings, Nynke de Jong en Joseph Kessels schreven het slothoofdstuk van Het Tweede Ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vernieuwing (2023): Epiloog: Uitdagingen en perspectieven voor ontwerpers. 

Zij onderzoeken de spanningsvelden waarmee de ontwerper in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft, en bieden perspectieven hoe daarmee om te gaan. Aan de orde komen de vragen rond het al dan niet opleiden op de werkplek, de aantrekkelijkheid van e-learning als (schijn)leeroplossing, opleiden voor meer dan een vak, en het ontwerpen voor, of juist met de doelgroep. Het hoofdstuk sluit af met een aantal belangrijke bekwaamheden van de ontwerper.

 

Het Tweede Ontwerpboek is een bundel met praktijkvoorbeelden en reflecties, en een inspiratiebron voor alle (aankomend) ontwerpers van leertrajecten: L&D adviseurs, onderwijskundigen, HR(D) professionals, opleiders, trainers, mentoren en praktijkbegeleiders. Een uniek werk dat uitnodigt tot verdere professionalisering van het vak van ontwerper van leertrajecten. 

De bewegingen in het vak plaatsen de ontwerper voor tal van uitdagingen. Het vraagt om lenigheid tussen het vasthouden aan de eigen visie en principes en het meebewegen met de context. Spanningsvelden die door de ontwerppraktijken heen klinken gaan over:

  • Hoe benut je de werkomgeving als leeromgeving, wetende dat een organisatie soms andere eisen stelt of daar weinig mogelijkheden voor ziet?
  • Hoe zet je online en blended leren zo in dat het een krachtige leerervaring wordt, in plaats van een 'verplicht nummer' dat het leren weghoudt van de werkomgeving?
  • Hoe geef je ontwerpen vorm waarin persoonlijke groei en de ontwikkeling van vakmanschap stevig verbonden zijn?
  • Hoe ontwerp je samen met de doelgroep en benut je het ontwerpproces als leerproces?

De vijftien ontwerppraktijken en tien podcasts in dit boek laten zien hoe vakbekwame ontwerpers met deze spanningsvelden omgaan. Ze zijn openhartig over wat lastig is en waar ze trots op zijn. Het boek biedt inspiratie, houvast en schijnt licht op de bewegingen van het vak van ontwerpen voor leren. 

Klik hier voor meer informatie over het boek en de bestelmogelijkheden