Het Kind: van domesticeren naar emanciperen

16 Jan 2014 19:00-22:00

Op 16 januari 2014 verzorgde Joseph Kessels de lezing in de reeks Onderwijsavonden van NIVOZ-HETKIND.

"Joseph Kessels legde op de onderwijsavond op 16 januari 2014 in Driebergen de vinger op de zere plek, op de plek waar het in onderwijs wringt. Het goede willen doen, maar ook tegemoet willen komen aan allerlei (externe) eisen. Dit spanningsveld was de rode draad in Kessels verhaal. Hij bood als hoogleraar Opleidingskunde vooral legitimering voor leraren en schoolleiders om in zichzelf te geloven, als degene die het verschil maken. ’De leraar is de sleutelfiguur als het gaat over succesvolle ontwikkeling van kinderen’. Gijs Verbeek bliktin dit artikel terug."

Klik hier voor een uitvoerig verslag van Gijs Verbeek