HGZO-Congres "MAATWERK" 24 en 25 maart, in De Werelt te Lunteren

24- Mar 2011 00:00-25 Mar 2011 00:00

HGZO-Congres " MAATWERK" op 24 en 25 maart in Congrescentrum De Werelt te Lunteren

Het HGZO-congres wordt jaarlijks georganiseerd door EXPOSZ, dit jaar voor de 11de keer. Rond de 300 professionals uit de zorg kwamen bijelkaar om zich te buigen over vragen rond maatwerk en zelfsturing in het onderwijs.

Medewerkers van EXPOSZ hebben verstand van opleiden én van zorg. Zij maken deel uit van de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en combineren in hun werk gedegen kennis van de zorg met onderwijskundige expertise.

Joseph Kessels verzorgde de plenaire inleiding op 24 maart met de titel:

Maatwerk: student of leerstof?

De vraag om maatwerk in het onderwijs komt niet alleen voort uit ontwikkelingen binnen het onderwijs, zoals nieuwe inzichten omtrent opleiden en leren, maar vooral door ontwikkelingen daarbuiten: de noodzaak om meer talent te benutten in een kennismaatschappij en de kenmerken een veranderende studentenpopulatie.
De wens om maatwerk te leveren is overal aanwezig. De praktische toepassing levert echter tal van problemen op. Natuurlijk zijn er de planningsproblemen. Lastiger zijn de klassieke wensen van uniforme eindtermen, studieduur en de vergelijkbaarheid van objectieve studieresultaten.
De principiële keus is echter: staat de student centraal of de leerstof?
Aan die keuze liggen opvattingen ten grondslag die vaak onbewust een sterke invloed uitoefenen op de inrichting van het onderwijs:

  • Zou het onderwijs vooral moeten zorgen voor de overdracht van de kennis en cultuur van voorgaande generaties of zou het het unieke talent van die ene student als vertrekpunt moeten nemen?
  • Is de docent op de eerste plaats een vertegenwoordiger van materiedeskundigheid die ervaring heeft in het aanbieden van passende leerwegen, of helpt een docent bij het helder krijgen van ambities en leerwensen, het verkennen van dromen en het richting geven aan onconventionele leerpaden?
  • Als we het onderwijs primair inrichten in jaargroepen en schoolvakken, hoe kunnen we dan tegemoet komen aan de individuele passie, drijfveren en mogelijkheden van de afzonderlijke studenten?
  • Moeten we studenten lesgeven zodat ze hun tekorten in het competentieprofiel weg kunnen werken, of gaan we uit van hun talenten en sterke punten en bouwen we daarop voort?

Het is de moeite waard om deze principiële vragen, de praktische uitwerkingen en hun verraderlijke valkuilen samen te verkennen.

Klik hier voor het programma en het congresboek