Holl, L. (1996). Leren met effect. Gids voor personeelsmanagement, 75(7/8), 51–55.

De gemiddelde bedrijfsopleiding blijkt maar weinig effect te sorteren in de arbeidssituatie van alledag. Manager, werknemer en opleidingsfunctionaris zouden dan ook gerichter na moeten denken over de vraag wat er eigenlijk moet worden geleerd en op welke manier dat het beste kan. Hoogleraar bedrijfsopleidingen Joseph Kessels over het creëren van krachtige leeromgevingen.