“Huidige leercultuur is een ramp voor de kenniseconomie.” (2004). Het IJssel Business Magazine, 2(3), 6–7.

Om Nederland weer hoger op de innovatieladder te krijgen, is een cultuuromslag noodzakelijk, stelt professor Joseph Kessels. Universiteiten zouden zich niet alleen met fundamentele kennis bezig moeten houden, maar ook stil moeten staan bij de vraag hoe de samenleving hier daadwerkelijk iets mee kan doen. Bedrijven zouden daarentegen meer moeten erkennen dat kennisontwikkeling nodig is om tot verbetering en vernieuwing te komen.