Interview "Alles draait om de leraar!" van Dick Both met Joseph Kessels in dRS Magazine online

Alles draait om de leraar

Interview van Dick Both met Joseph Kessels in dRS Magazine online

‘Mijn vertrekpunt is de leraar. Met het oog op de ontwikkeling van de leerling hebben we er belang bij dat die leraar het zo goed mogelijk doet. En hij doet het goed als hij zich verder kan professionaliseren op de domeinen waar hij goed in is. Dat lukt gemakkelijker als hij een grote mate van vrijheid en autonomie heeft om daar zelf richting aan te geven. En we doen dat het liefst in samenwerking met gelijkstemde collega’s die dezelfde waarden delen. Dat laatste is een principe wat heel complementair is met de autonomie waar ik voor pleit. Het voorkomt dat autonomie uitmondt in chaos en anarchie. Schoolleiders moeten uitvinden waar de belangstelling van hun leraren ligt, waar leraren goed in zijn, waar ze zich op willen ontwikkelen en tegelijkertijd het gesprek voeren over de vraag waar we samen voor staan. Wat is onze identiteit, hoe kijken we naar het fenomeen leren, hoe gaan we om met leerlingen die meer persoonlijke aandacht nodig hebben? Dat gesprek verbindt."

Klik hier voor het volledige interview