Interview door Rob Voorwinden: Goede Schoolleider beschermt leraren. Onderwijsblad, 26 mei 2012, pp.32-33

Rob Voorwinden:

"Een goede schoolleider schermt zijn leraren af van administratief geneuzel en opgedrongen prestatieafspraken. Dat vindt Joseph Kessels, hoogleraar opleidingskundig leiderschap aan de Open Universiteit. Leraren moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen."

U kunt het interview hiernaast downloaden