J. Kessels (2004). Nawoord bij “Het ontwerp van een leertraject in samenspraak.” Onderwijs En Gezondheidszorg, 28(6), 11–12.

J. Kessels (2004). Nawoord bij “Het ontwerp van een leertraject in samenspraak.” Onderwijs En Gezondheidszorg, 28(6), 11–12.

In het artikel van Tineke Schoot, Jeanny Engels, Louk Hollands en Luc de Witte wordt het ontwerp van een leertraject vraaggerichte zorg voor verplegenden en verzorgenden in de praktijk beschreven. Het ontwerp vond plaats op basis van het 'acht velden model' van Kessels (1996). Dit beschrijven zij als een samenhangend model voor ontwerp en evaluatie van leertrajecten dat beoogt in nauwe samenwerking met centrale belanghebbenden invulling te geven aan leren.

In een korte nabeschouwing beschrijft Joseph Kessels enkele observaties die tevens uitnodigen om op de gevolgde werkwijze te reflecteren en de oorspronkelijke betekenis van de gehanteerde ontwerpaanpak te verhelderen.