Janssen, H. en Mevissen, L. (1998). Kennismanagement bestaat helemaal niet. Manager’s clout

In tegenstelling tot veel van zijn collega ’s maakt prof dr. Joseph Kessels geen gebruik van de term kennismanagement. Mensen proberen volgens hem tegenwoordig alles wat ze belangrijk vinden te managen. Nu de kennis van een organisatie belangrijker wordt, proberen we ook dit weer te managen. Het is volgens hem echter de vraag of de kennishuishouding te managen valt.