Janssen, M. (24 januari 1998). Over morgen. Overmorgen, p. TA19.

24 Jan 1998 00:00

Waar heeft een vbo-leerling meer aan, aan praktische of algemene scholing? Dat was onlangs de discussie tussen de Tweede Kamer — de VVD pleitte voor meer praktijk — en de staatssecretaris van onderwijs. De weegschaal sloeg door naar ’meer praktijk’. De staatssecretaris heeft toegezegd de vbo-scholen meer en in een vroeger stadium praktijklessen toe te staan. De vraag die nog blijft openstaan, is of dat beetje ’meer’ genoeg is.