Joseph Kessels verzorgt de Academische Werkplaats Andragologie

17 Jan 2011 12:11

In het voorjaar verzorgt Joseph Kessels voor de tweede keer een reeks van vier werkcolleges onder de titel Andragologie en Sociaal Kapitaal in een kennismaatschappij: Verkenningen van het andragologisch handelen vanuit het perspectief van kennisproductiviteit.

De Kring Andragologie van de Amsterdamse Universiteits Vereniging organiseert deze academische werkplaats op de maandagen 28 februari, 21 maart, 18 april en 23 mei 2011 van 18.30 - 20.30. De bijeenkomsten vinden plaats in ILO Spinozastraat 55, 1018 HJ Amsterdam, hoek Sarphatistraat (lokaal 1.09).