Kern van het vak! Een gedeelde kennisbasis voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs (2016)

Op 31 maart 2016 is tijdens het VO-congres de publicatie Kern van het vak! Een gedeelde kennisbasis voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gepresenteerd.

De eerste stap naar het register was de totstandkoming van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO. Deze stelt vier vragen: wie is de schoolleider, wat zijn de relevante competenties, welke kennis en bekwaamheden zouden we als schoolleider moeten hebben, en welk professioneel gedrag. Deze vier elementen zijn ontwikkelingsgericht opgesteld: ze bieden handvatten en ze geven richting voor verdere ontwikkeling. De beroepsstandaard is – net als het register – tot stand gekomen door en met schoolleiders.

Het vak van schoolleider is divers en de invulling daarvan is niet louter op basis van de beroepsstandaard te bepalen. Daarom heeft het Schoolleidersregister VO een kennisbasis ontwikkeld met daarin de kern en de context van het schoolleidersvak. De kennisbasis vormt een aanvulling op, en hangt nauw samen met de beroepsstandaard en het register.

Joseph Kessels leverde een bijdrage aan het hoofdstuk Regie en Strategie op pag. 54-55: Op weg naar een gezamenlijk doel.

Download de publicatie De kern van het vak!